Šiaulių senasis miestas

2017 m. atlikti archeologiniai žvalgymai Šiaulių senojo mieto vietoje, Trakų g. ir Rūdės g., Šiaulių..

Skaityti toliau

Šiaulių senasis miestas

2017 m. atlikti archeologiniai žvalgymai Šiaulių senojo mieto vietoje, Trakų g. ir Rūdės g., Šiaulių m., rekonstruojamų lietaus nuotekų šulinių vietose.

Fiksuoti gatvių grindinio fragmentai,  mūriniai šuliniai, įrengti XX a. ketvirtajame dešimtmetyje, kanalizuojant Rūdės upelį, surinkti 73 archeologiniai radiniai.

Šiaulių dvaro sodybos parkas

2017 m. žvalgomieji archeologiniai tyrimai atlikti Šiaulių dvaro sodybos parko teritorijoje, Šiaulių m., kur ištirta..

Skaityti toliau

Šiaulių dvaro sodybos parkas

2017 m. žvalgomieji archeologiniai tyrimai atlikti Šiaulių dvaro sodybos parko teritorijoje, Šiaulių m., kur ištirta 16 šurfų. Dviejuose iš jų fiksuotos XVII a. antrosios pusės – XVIII a. statinių liekanos, dar keturiuose – buvusių XIX a. pabaigos – XX a. pradžios dvaro parko takų vietos, surinkta 1443 archeologiniai radiniai.
 

Tytuvėnų ansamblis

2016 m. atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblio..

Skaityti toliau

Tytuvėnų ansamblis

2016 m. atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblio teritorijoje.

Iš viso ištirta 18 1-2 m2 dydžio šurfų. Tyrimų metu fiksuotas miesto aikštės kultūrinis sluoksnis. Aptikti pavieniai archeologiniai radiniai (raudonų plytų fragmentai, keramikos, stiklo ir fajanso šukės) datuojami XIX a. – XX a.

Vienuolyno ŠV sienos ir arkadų galerijos PV kampe tirtame šurfe atidengtas pastato pamatų fragmentas. Pamatai mūryti iš neskaldytų akmenų, tarpai tarp jų užpildyti raudonomis plytomis bei jų duženomis, surišti kalkių skiediniu. Pamatų aplinkoje aptikta daug archeologinių radinių – keramikos šukių, koklių fragmentų, geležinių dirbinių. Pamatai pagal radinius datuojami XVIII a. Atidengtas pamatų fragmentas priklauso buvusiam noviciato pastatui.

 

Šiaulių miesto Prisikėlimo aikštė

2016 m. liepos–rugpjūčio mėn. atlikti archeologiniai žvalgomieji tyrimai Šiaulių miesto Prisikėlimo aikštėje su prieigomis, vietose,..

Skaityti toliau

Šiaulių miesto Prisikėlimo aikštė

2016 m. liepos–rugpjūčio mėn. atlikti archeologiniai žvalgomieji tyrimai Šiaulių miesto Prisikėlimo aikštėje su prieigomis, vietose, kur numatoma viešųjų erdvių rekonstrukcija.

Tyrimų metu aptiktos trijų XVI–XVII a., XVII–XVIII a. pastatų vietos su to laikotarpio radiniais – plokštinių ir dubeninių koklių fragmentais, keramikos šukėmis, gyvulių kaulais. Tai rodo, kad XVI–XVII a. miesto aikštė buvo gerokai mažesnė, pastatai orientuoti ne taip, kaip dabar. Užfiksuotas miesto aikštės grindinys, turgaus aikštėje pamestos monetos – 1904 m. 10 pfeningių ir 1929 m. 10 centų. Netoli Šiaulių katedros rasti pastato, kurio dalis matosi 1875 m. Napoleono Ordos piešinyje, pamatai.

Tyrimai bus tęsiami prieš aikštės rekonstrukciją ir jos metu.