Tytuvėnų ansamblis

2016 m. atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblio..

Skaityti toliau

Tytuvėnų ansamblis

2016 m. atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblio teritorijoje.

Iš viso ištirta 18 1-2 m2 dydžio šurfų. Tyrimų metu fiksuotas miesto aikštės kultūrinis sluoksnis. Aptikti pavieniai archeologiniai radiniai (raudonų plytų fragmentai, keramikos, stiklo ir fajanso šukės) datuojami XIX a. – XX a.

Vienuolyno ŠV sienos ir arkadų galerijos PV kampe tirtame šurfe atidengtas pastato pamatų fragmentas. Pamatai mūryti iš neskaldytų akmenų, tarpai tarp jų užpildyti raudonomis plytomis bei jų duženomis, surišti kalkių skiediniu. Pamatų aplinkoje aptikta daug archeologinių radinių – keramikos šukių, koklių fragmentų, geležinių dirbinių. Pamatai pagal radinius datuojami XVIII a. Atidengtas pamatų fragmentas priklauso buvusiam noviciato pastatui.