Paslaugos

Teikiame visas archeologinių tyrimų paslaugas: Nemokamai konsultuojame archeologijos tyrimų ir paveldosaugos klausimais; Vykdome archeologinius tyrimus..

Skaityti toliau

Paslaugos

Teikiame visas archeologinių tyrimų paslaugas:

  • Nemokamai konsultuojame archeologijos tyrimų ir paveldosaugos klausimais;
  • Vykdome archeologinius tyrimus kultūros paveldo objektuose įrengiamų inžinerinių komunikacijų bei pastatų statybos vietose;
  • Atliekame archeologinius žvalgymus,  žvalgomuosius ir detaliuosius archeologinius tyrimus.

Archeologiniai tyrimai – taikomieji moksliniai tyrimai, kuriais siekiama ištirti virš žemės, žemėje, po vandeniu esančius objektus ir surinkti informaciją apie išlikusias archeologinio pobūdžio vertybes, nustatyti tiriamo objekto istorinę raidą patvirtinančius faktus, juos apibendrinti ir dokumentuoti. Archeologiniai tyrimai skirstomi į detaliuosius archeologinius tyrimus, žvalgomuosius archeologinius tyrimus ir archeologinius žvalgymus;

  • Archeologiniai žvalgymai – nedidelės apimties archeologiniai tyrimai, atliekami aiškiai nustatytame žemės paviršiaus plote, judintame grunte arba aiškiai nustatytame grunto gylyje, siekiant surinkti duomenis apie archeologinio paveldo objektus, jų plačiau netiriant, taip pat kultūros objektų ieškojimas archeologinio paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose. Archeologinių žvalgymų metu archeologas fiksuoja žemės judinimo darbų metu atidengtą žemės paviršiaus plotą, kasinių pjūvius, vizualiai bei metalo ieškikliu tikrina iškastas žemes.
  • Žvalgomieji archeologiniai tyrimai – nedidelės apimties archeologiniai tyrimai, kuriais siekiama aptikti naujus archeologinio paveldo objektus, juos lokalizuoti, nustatyti kultūrinio sluoksnio ar archeologinio paveldo objektų būklę, archeologinio pobūdžio vertingąsias savybes, chronologiją, kultūrinio sluoksnio storį, jo paplitimo ir archeologinių objektų teritorijų ar apsaugos zonų ribas.Žvalgomieji archeologiniai tyrimai atliekami iki tol netirtuose ar mažai tirtuose paminkluose. Jų metu kasami nedidelės apimties šurfai ir perkasos. Archeologiniai šurfai (jų dydis 1-9 m2) dažniausiai kasami senamiesčiuose, senovės gyvenvietėse bei saugomų teritorijų apsaugos zonose. Archeologinės perkasos (jų dydis ne mažesnis nei 10 m2) kasamos laidojimo vietose, piliakalniuose bei senovės šventvietėse. Žvalgomųjų archeologinių tyrimų rezultatai parodo, ar tirtoje vietoje reikalingi detalieji archeologiniai tyrimai.
  • Detalieji archeologiniai tyrimai – plačios apimties archeologiniai tyrimai, kuriais siekiama surinkti išsamius duomenis apie tiriamus objektus. Detalieji tyrimai taikomi kai ankstesnių žvalgomųjų archeologinių tyrimų ar archeologinių žvalgymų metu buvo aptiktas vertingas kultūrinis sluoksnis. Detaliųjų archeologinių tyrimų metu yra tiriamas visas planuojamų žemės judinimo darbų plotas, kasant perkasas.

PAVELDO TVARKYBOS reglamentas: PTR 2.13.01:2011 „ARCHEOLOGINIO PAVELDO tvarkyba“