Kelmės dvaro sodyba

2018 m. archeologiniai žvalgymai atlikti Kelmės dvaro sodyboje, Kelmės m. Žvalgyti įrengiami takai dvaro teritorijoje,..

Skaityti toliau

Kelmės dvaro sodyba

2018 m. archeologiniai žvalgymai atlikti Kelmės dvaro sodyboje, Kelmės m.

Žvalgyti įrengiami takai dvaro teritorijoje, kur fiksuoti maišyti kultūriniai sluoksniai su XVI a. pabaigos – XX a. radiniais, buvusių statinių liekanos, surinkti 589 radiniai.

Šiaulių senasis miestas

2018 m. archeologiniai žvalgymai atlikti Šiaulių senojo miesto vietoje, kur žvalgytos 57 rekonstruojamų vandentiekio ir..

Skaityti toliau

Šiaulių senasis miestas

2018 m. archeologiniai žvalgymai atlikti Šiaulių senojo miesto vietoje, kur žvalgytos 57 rekonstruojamų vandentiekio ir nuotekų šulinių vietos Rūdės g., Trakų g., Varpo g., Aušros al. bei 162 m ilgio trasa Vilniaus g.

Visose gatvėse atidengti buvusio akmenimis grįsto gatvių grindinio fragmentai, fiksuoti 0,6-1,9 m storio XVIII-XX a. kultūriniai sluoksniai, surinkta 14 XVIII-XX a. archeologinių radinių.

Joniškio senasis miestas

2017 m. žvalgomieji archeologiniai tyrimai ir archeologiniai žvalgymai atlikti Joniškio senojo miesto vietoje, Žemaičių g. ..

Skaityti toliau

Joniškio senasis miestas

2017 m. žvalgomieji archeologiniai tyrimai ir archeologiniai žvalgymai atlikti Joniškio senojo miesto vietoje, Žemaičių g.  ir Miesto a., Joniškio m., kur ištirti 5  šurfai.

Viename iš jų  atidengtas iš  akmenų sudėto grindinio fragmentas, datuojamas XIX a. pabaiga – XX a. pradžia, kituose – fiksuoti permaišyti sluoksniai su XVII-XX a. radiniais.

Kelmės dvaro sodyba

2017 m. žvalgomieji archeologiniai tyrimai atlikti Kelmės dvaro sodybos teritorijoje, kur  ištirti 7 šurfai. Šešiuose..

Skaityti toliau

Kelmės dvaro sodyba

2017 m. žvalgomieji archeologiniai tyrimai atlikti Kelmės dvaro sodybos teritorijoje, kur  ištirti 7 šurfai.

Šešiuose iš jų fiksuoti maišyti kultūriniai sluoksniai su XVIII a. pabaigos –XX a. pradžios archeologiniais radiniais, viename – XVII a. antrosios pusės – XVIII a. pradžios kultūrinis sluoksnis, surinkta 119 archeologinių radinių.