Šiaulių dvaro sodybos parkas

2017 m. žvalgomieji archeologiniai tyrimai atlikti Šiaulių dvaro sodybos parko teritorijoje, Šiaulių m., kur ištirta..

Read more

Šiaulių dvaro sodybos parkas

2017 m. žvalgomieji archeologiniai tyrimai atlikti Šiaulių dvaro sodybos parko teritorijoje, Šiaulių m., kur ištirta 16 šurfų. Dviejuose iš jų fiksuotos XVII a. antrosios pusės – XVIII a. statinių liekanos, dar keturiuose – buvusių XIX a. pabaigos – XX a. pradžios dvaro parko takų vietos, surinkta 1443 archeologiniai radiniai.
 

Šiaulių dvaras

Archeologiniai žvalgymai Šiaulių dvaro sodyboje, Šiaulių m.

Read more

Šiaulių dvaras

Archeologiniai žvalgymai Šiaulių dvaro sodyboje, Šiaulių m.

Šiaulių dvaras

Žvalgomieji archeologiniai tyrimai ir archeologiniai žvalgymai Šiaulių dvaro sodybos teritorijoje, 2014 m.

Read more

Šiaulių dvaras

Žvalgomieji archeologiniai tyrimai ir archeologiniai žvalgymai Šiaulių dvaro sodybos teritorijoje, 2014 m.