Kelmės dvaro sodyba

2018 m. archeologiniai žvalgymai atlikti Kelmės dvaro sodyboje, Kelmės m. Žvalgyti įrengiami takai dvaro teritorijoje,..

Read more

Kelmės dvaro sodyba

2018 m. archeologiniai žvalgymai atlikti Kelmės dvaro sodyboje, Kelmės m.

Žvalgyti įrengiami takai dvaro teritorijoje, kur fiksuoti maišyti kultūriniai sluoksniai su XVI a. pabaigos – XX a. radiniais, buvusių statinių liekanos, surinkti 589 radiniai.

Kelmės dvaro sodyba

2017 m. žvalgomieji archeologiniai tyrimai atlikti Kelmės dvaro sodybos teritorijoje, kur  ištirti 7 šurfai. Šešiuose..

Read more

Kelmės dvaro sodyba

2017 m. žvalgomieji archeologiniai tyrimai atlikti Kelmės dvaro sodybos teritorijoje, kur  ištirti 7 šurfai.

Šešiuose iš jų fiksuoti maišyti kultūriniai sluoksniai su XVIII a. pabaigos –XX a. pradžios archeologiniais radiniais, viename – XVII a. antrosios pusės – XVIII a. pradžios kultūrinis sluoksnis, surinkta 119 archeologinių radinių.

Kelmės dvaras

Žvalgomieji archeologiniai tyrimai Kelmės dvaro sodyboje

Read more

Kelmės dvaras

Žvalgomieji archeologiniai tyrimai Kelmės dvaro sodyboje