Kelmės dvaro sodyba

2017 m. žvalgomieji archeologiniai tyrimai atlikti Kelmės dvaro sodybos teritorijoje, kur  ištirti 7 šurfai. Šešiuose..

Skaityti toliau

Kelmės dvaro sodyba

2017 m. žvalgomieji archeologiniai tyrimai atlikti Kelmės dvaro sodybos teritorijoje, kur  ištirti 7 šurfai.

Šešiuose iš jų fiksuoti maišyti kultūriniai sluoksniai su XVIII a. pabaigos –XX a. pradžios archeologiniais radiniais, viename – XVII a. antrosios pusės – XVIII a. pradžios kultūrinis sluoksnis, surinkta 119 archeologinių radinių.