2014 metai

Rėkyvos dvaras

Archeologiniai žvalgomieji tyrimai Rėkyvos buvusios dvaro sodybos teritorijoje, 2014 m.